I. DISPOZIȚII GENERALE

Procedura Contestațiilor face parte integrantă din Termenii și condițiile de activitate ale societății comerciale Buka Jewelry, sro, cu sediul social la Mutiara Pearl, s.r.o., cu sediul social Ke Stírce 338/51,18200 Praga, Republica Cehă, nr. de identificare: 19446446, înregistrată în Registrul Comerțului: C 3867260 (denumit în continuare "Vânzător").

Prezenta Procedură de Reclamație se aplică unui contract de cumpărare încheiat pe baza unei comenzi electronice și a acceptării sale între vânzător și cumpărătorul care achiziționează bunuri destinate consumului personal și nu în scopuri comerciale de la magazinul online al vânzătorului operate sub marca BUKA JEWELRY la următoarele adrese: www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com, www.bukajewelry.de, www.buka.ro Cumpărătorul este obligat să citească Procedura reclamațiilor înainte de a comanda bunurile.

Prin încheierea contractului de cumpărare și preluarea mărfurilor de la vânzător, cumpărătorul este de acord cu prezenta Procedură de reclamații. Definițiile date în prezenta procedură de reclamație au prioritate asupra definițiilor din Termeni și condiții. Dacă aceste Reguli de procedură de reclamație nu definesc termenul, acesta este înțeles în sensul definit în Termeni și condiții. Dacă nu este definit acolo, se înțelege în termenii legislației aplicabile și eficace.

Ca dovadă a garanției, vânzătorul emite un document de achiziție pentru fiecare mărfă achiziționată (denumit în continuare „certificat de garanție”). Certificatul de garanție conține numele comercial al vânzătorului, numărul său de identificare și sediul social. În mod normal, însă, în cazul în care natura articolului permite, vânzătorul emite cumpărătorului dovada de cumpărare a articolului care conține datele date în loc de cardul de garanție.

II. ORA DE GARANȚIE

Perioada de garanție pentru toate mărfurile comandate pe adresele de internet www.buka.ro, www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.com, este standard pentru cumpărător 24 de luni, cu excepția cazului în care o reglementare legală specială prevede o perioadă mai lungă.

Vânzătorul poate prelungi această perioadă legală. Durata perioadei de garanție este indicată întotdeauna pe certificatul de garanție. Perioada de garanție constă dintr-o perioadă legală (24 de luni) și, eventual, o perioadă extinsă de garanție. Perioada de garanție este prelungită și cu perioada în care mărfurile au fost în plângere. Perioada de garanție începe de la data primirii mărfii de către cumpărător.

În termenul legal de garanție, reclamația este reglementată prin Legea nr. 89/2012 Coll. Cod civil și Legea nr. 634/1992 Coll. privind protecția consumatorului, modificată la 1 ianuarie 2014., toate legile menționate mai sus, în formularea valabilă și efectivă, ținând cont de detaliile din această procedură de reclamație. În cazul perioadei de garanție prelungită, reclamația este reglementată exclusiv de prezenta Procedură de reclamație.

O excepție pot fi mărfurile vândute cu reducere (deteriorate, folosite, incomplete etc.). O astfel de caracteristică este întotdeauna acordată mărfurilor - dacă nu, mărfurile sunt considerate noi, nedeteriorate și complete). Dacă mărfurile sunt utilizate, vânzătorul nu răspunde pentru defectele corespunzătoare nivelului de utilizare sau uzură pe care obiectul l-a avut la preluare de către cumpărător și drepturile de răspundere pentru defectele lucrului expiră, dacă nu au fost exercitate în termen de 12 luni de la data preluării. Vânzătorul va menționa această perioadă în bonul de vânzare și în confirmarea comenzii. Pentru articolele vândute la un preț mai mic din cauza defectelor sau incompletitudinii, garanția nu se aplică defectelor pentru care a fost convenit prețul mai mic.

Drepturile care decurg din răspunderea pentru defectele mărfurilor pentru care se aplică perioada de garanție expiră dacă nu au fost exercitate în perioada de garanție.

III. CONDIȚII DE GARANȚIE

Cumpărătorul este sfătuit să verifice starea expedierii (numărul de pachete, integritatea benzii cu sigla companiei, deteriorarea ambalajului) împreună cu transportatorul imediat după livrare, conform avizului de livrare anexat. Cumpărătorul are dreptul să refuze să accepte o livrare care nu este în conformitate cu contractul de cumpărare, de exemplu, că expedierea este incompletă sau deteriorată. Dacă Cumpărătorul acceptă transportul deteriorat de la transportator, este necesar să se descrie daunele din protocolul de predare a transportatorului.

Expedierea incompletă sau deteriorată trebuie notificată imediat prin e-mail la: reklamace@buka.cz, scrie un raport de daune cu transportatorul și trimite-l fără întârzieri nejustificate prin e-mail sau prin poștă către vânzător. O reclamație suplimentară de incompletitate sau daune externe aduse expedierii nu privează cumpărătorul de dreptul de a solicita problema, dar oferă vânzătorului posibilitatea de a demonstra că nu există niciun conflict cu contractul de cumpărare.

Cumpărătorul poate trimite mărfurile defecte la reclamație la adresa sediului administrativ al Vânzătorului. Bunurile reclamate trebuie să fie marcate vizibil „ÎNCEPUTURI” și să includă: Mărfuri reclamate (inclusiv accesorii complete), vă recomandăm să atașați o copie a documentului de achiziție, o descriere detaliată a defectului și informațiile complete de contact ale cumpărătorului (în principal adresa de retur și numărul de telefon). Fără cele de mai sus, este imposibil de identificat originea și defectul mărfii. Foaia de reclamații poate fi descărcată aici în PDF.

Garanția nu acoperă daunele cauzate de:

a) deteriorarea mecanică a mărfurilor;

b) utilizarea mărfurilor în condiții care nu corespund temperaturii, prafului, umidității, efectelor chimice și mecanice ale mediului, care este direct determinată de vânzător sau de producător,

c) instalarea, manipularea, întreținerea sau neglijarea necorespunzătoare a îngrijirii bunurilor,

(d) mărfurile au fost deteriorate prin încărcare sau utilizare excesivă, contrar condițiilor stabilite în documentație sau principiile generale;

e) efectuarea intervenției necalificate sau schimbarea parametrilor;

f) bunurile care au fost tratate de client (vopsele, îndoire etc.), în cazul în care apare un defect ca urmare a unui astfel de tratament,

g) Dumnezeu a fost deteriorat de elemente naturale sau de forță majoră. Această restricție nu se aplică dacă proprietățile bunurilor contrare condițiilor de mai sus au fost convenite în mod explicit de către cumpărător și vânzător sau declarate de către vânzător sau pot fi așteptate datorită utilizării normale a mărfurilor.

Bunurile trimise la reclamație vor fi evaluate numai în ceea ce privește eroarea declarată de cumpărător (în cadrul reclamației în descrierea atașată a defectului). Vă recomandăm să scrieți defectul în scris.

Dacă vânzătorul află că cauza problemei nu este produsul revendicat, ci instalarea, manipularea, operarea sau neglijarea incorectă a îngrijirii mărfii, clientul va fi taxat conform listei de prețuri actuale valabile, dacă clientul este de acord cu reparația plătită. Înainte de a efectua o reparație plătită, cumpărătorul va fi informat despre prețul reparației, scopul său și timpul necesar pentru reparația sa. Reparația plătită poate fi efectuată numai după consimțământul expres al cumpărătorului după informarea sentinței anterioare.

Vânzătorul are dreptul să respingă revendicarea în cazurile în care mărfurile revendicate și / sau părțile sale sunt contaminate sau nu îndeplinesc condițiile de bază pentru predarea în condiții de siguranță igienică a mărfurilor pentru procedura de reclamație.

IV. METODA DE SITUARE A PLÂNGIRILOR

În cazul în care mărfurile primite de către cumpărător nu respectă acordul de cumpărare (denumit în continuare „conflict cu contractul de cumpărare”), cumpărătorul are dreptul de a avea vânzătorul gratuit și fără întârzieri nejustificate să pună lucrul în starea corespunzătoare contractului de cumpărare, cumpărătorul fie prin înlocuirea articolului, fie prin repararea acestuia. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă de la prețul articolului sau se poate retrage din contract. Acest lucru nu se aplică dacă cumpărătorul a știut despre conflictul cu contractul de achiziție înainte de preluarea articolului sau a provocat conflictul cu contractul de achiziție în sine. Orice conflict cu contractul de cumpărare, care devine evident în termen de șase luni de la data primirii lucrului, se consideră că există deja la primirea acestuia, cu excepția cazului în care acest lucru este contrar naturii lucrului sau dacă nu se dovedește altfel.

Conformitatea cu contractul de vânzare înseamnă în special că mărfurile vândute au proprietățile de calitate și utilitate cerute de contract, descrise de vânzător sau de reprezentantul acestuia, sau așteptate de publicitatea lor, sau de calitatea și utilitățile de acest tip obișnuite să îndeplinească cerințele legale reglementări, corespunde în cantitate, măsură sau greutate și corespunde scopului declarat de vânzător pentru utilizarea articolului sau pentru care este utilizat de obicei.

Cumpărătorul are următoarele drepturi, în funcție de natura defectului produsului revendicat în baza garanției legale:

(a) în ceea ce privește un defect amovibil, dreptul la înlăturarea gratuită, corectă și în timp util a defectului, dreptul de a schimba mărfuri defecte sau componente defecte, cu excepția cazului în care acest lucru este disproporționat, având în vedere natura defectului. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, acesta are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul de achiziție sau la retragerea din contract,

(b) pentru un defect ireparabil la utilizarea corespunzătoare a mărfurilor, dreptul de a schimba mărfuri defecte sau retragerea din contractul de vânzare, aceleași drepturi aparțin consumatorului cu privire la defectele care pot fi îndepărtate, folosiți corect lucrul. În special, se consideră că s-a produs un defect dacă apare din nou același defect care împiedică utilizarea corespunzătoare, care a fost remediat de cel puțin de două ori în perioada de garanție. Un număr mai mare de defecte înseamnă dacă elementul are cel puțin trei defecte în același timp, împiedicând utilizarea corectă a acestuia,

c) în cazul altor defecte iremediabile și cumpărătorul nu necesită înlocuirea lucrului, el are dreptul la o reducere rezonabilă la prețul de achiziție sau la retragerea din contract,

Cumpărătorul va propune alegerea modalității de soluționare a creanței. Vânzătorul va anunța Cumpărătorul despre inadecvarea alegerii Cumpărătorului și va propune o metodă adecvată (în special dacă Cumpărătorul necesită o metodă privind un defect detașabil, dar Vânzătorul constată că este un defect iremediabil). În cazul unei reduceri, nu este posibilă cererea mărfurilor pentru un defect pentru care reducerea a fost acordată ulterior

Vânzătorul decide asupra reclamației imediat, în cazuri complexe, în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include un timp rezonabil, în funcție de tipul de produs sau serviciu necesar pentru evaluarea expertului a defectului.

Vânzătorul va soluționa cererea, inclusiv înlăturarea defectului, fără întârziere nejustificată, în cel mult 30 de zile de la data solicitării. Termenul de 30 de zile poate fi prelungit după ce reclamația a fost convenită cu Cumpărătorul, iar această prelungire nu poate fi nedeterminată sau nejustificată. După expirarea acestei perioade, se consideră că defectul a existat, iar cumpărătorul are aceleași drepturi ca și cum ar fi un defect care nu poate fi remediat.

Vânzătorul va furniza Cumpărătorului o confirmare în scris a momentului în care a fost depusă reclamația, conținutul acesteia, metoda de gestionare a reclamației solicitate prin e-mail imediat după primirea reclamației, data și metoda de gestionare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata revendicarea sau justificarea respingerii cererii.

Cumpărătorul are dreptul la rambursarea costurilor necesare (în special a taxelor poștale, pe care le-a plătit la trimiterea mărfurilor revendicate) suportate în legătură cu exercitarea drepturilor legitime de răspundere pentru defecte (recomandăm să se aplice în termen de 30 de zile de la soluționarea creanței - perioada legală nu este afectată) au fost cheltuiți cu adevărat și eficient. În cazul retragerii din contract din cauza unui defect, cumpărătorul are, de asemenea, dreptul la rambursarea costurilor pentru o astfel de retragere.

Dacă cumpărătorul nu primește creanța în termen de o lună de la expirarea termenului în care ar fi trebuit să se facă reparația sau modificarea și, dacă mai târziu, în termen de o lună de la notificare, Buka Jewelry, s.r.o. dreptul de a percepe o taxă de depozitare de 250 CZK pentru fiecare zi de întârziere începută. Dacă clientul nu acceptă cererea în termen de 6 luni de la data la care cumpărătorul a fost obligat să o colecteze, Buka Jewelry, s.r.o. își rezervă dreptul de a vinde obiectul unui terț. Dacă este vândută o cerere neclamată, plătește clientului încasările din vânzare după deducerea costului de reparație sau ajustare, taxa de depozitare și costul vânzării. Cumpărătorul trebuie să își exercite dreptul de a continua vânzarea de la Buka Jewelry, s.r.o. în scris.

V. DISPOZIȚII FINALE

Dacă relațiile legate de utilizarea site-ului web sau relațiile juridice stabilite prin contractul de cumpărare și / sau Termenii și condițiile și / sau Procedura reclamațiilor conțin un element internațional (străin), atunci părțile sunt de acord că relațiile sunt guvernate de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

Regulile de procedură și termenii și condițiile de plângere sunt disponibile în format electronic la www.buka.ro

Detalii de contact ale vânzătorului: adresa de livrare: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adresa de e-mail: eshop@buka.cz, telefon: +420 604 262 545.

Această procedură de reclamații este valabilă începând cu 1 octombrie 2019