1. DISPOZIȚII INTRODUCTORII

1.1 Acești Termeni și condiții de afaceri (denumiți în continuare „Termenii și condițiile de afaceri”) din Buka Jewelry, sro, Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, Cehia, număr de identificare: 04909577, înregistrat în Registrul comercial păstrat de Curtea de Înregistrare la Praga C, Dosarul 255520 (denumit în continuare "Vânzătorul") reglementează, în conformitate cu prevederile secțiunii 1751 (1) din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare "Cod civil") drepturile și obligațiile reciproce ale pe baza unui contract de cumpărare (denumit în continuare „contract de cumpărare”) încheiat între vânzător și o altă persoană fizică (denumit în continuare „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Vânzătorul operează site-ul pe site-urile web situate pe www.buka.ro, www.buka.cz, www.buka.sk, www.bukajewelry.hu, www.bukajewelry.de, www.bukajewelry.com („site-ul”), prin intermediul interfeței site-ului ( n "magazin de interfață web"). Buka Jewelry® este o marcă înregistrată. 

1.2 Termenii și condițiile nu se aplică cazurilor în care o persoană care intenționează să achiziționeze bunuri de la Vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează atunci când comanda bunuri în timpul activității sale comerciale sau în cadrul profesiei sale independente.

1.3 În contractul de cumpărare pot fi convenite dispoziții care deviază de la termeni și condiții. Dispozițiile divergente din contractul de vânzare au prioritate asupra prevederilor din Termeni și condiții.

1.4 Prevederile Termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de cumpărare. Contractul de cumpărare și termenii și condițiile sunt redactate în cehă. Contractul de cumpărare poate fi încheiat în cehă.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa textul Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în cursul datei efective a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

2. CONTUL UTILIZATORULUI

1.2 Pe baza înregistrării cumpărătorului pe site-ul web, cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața utilizatorului, cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare „contul de utilizator”). Dacă interfața web o permite, cumpărătorul poate comanda, de asemenea, bunuri fără înregistrare direct de la interfața web.

2.2 La înregistrarea pe site-ul web și la comandarea mărfurilor, cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele introduse în contul de utilizator la orice modificare. Datele furnizate de cumpărător în contul de utilizator și la comanda produselor sunt considerate corecte de către vânzător.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4 Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator de către terți.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales dacă cumpărătorul nu și-a folosit contul de utilizator mai mult de 365 de zile sau dacă cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în baza contractului de cumpărare (inclusiv termenii și condițiile).

2.6 Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în orice moment, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale Vânzătorului sau Vânzătorului. întreținerea necesară a hardware-ului și software-ului terților.

3. CONCLUZIA CONTRACTULUI DE CUMPĂRARE

1.3 Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de cumpărare cu privire la aceste mărfuri. Dispozițiile secțiunii 1732 (2) din Codul civil nu se aplică.

2.3 Interfața web a magazinului conține informații despre mărfuri, inclusiv prețurile mărfurilor individuale. Prețurile mărfurilor includ TVA și toate taxele aferente. Prețurile mărfurilor rămân valabile atât timp cât sunt afișate în interfața web a magazinului. Această prevedere nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de cumpărare în condiții negociate individual.

3.3 Interfața web conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor enumerate în interfața web a magazinului sunt valabile numai în cazurile în care mărfurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe.

3.4 Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă din interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține informații despre:

3.4.1. bunuri comandate (cumpărătorul „introduce” mărfurile în coșul de cumpărături electronic al interfeței web a magazinului),
3.4.2. metoda de plată a prețului de achiziție a mărfurilor, informații despre metoda de livrare necesară a mărfurilor comandate și
3.4.3. informații despre costurile asociate livrării mărfurilor (denumite în continuare „comanda”).
3.5 Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorul este permis să verifice și să schimbe datele introduse în comandă de către cumpărător, de asemenea în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta erorile cauzate de introducerea datelor în comandă. Cumpărătorul va trimite comanda Vânzătorului făcând clic pe butonul „Trimiteți comanda”. Informațiile furnizate în Comanda sunt considerate de Vânzător ca fiind corecte. Vânzătorul va confirma imediat primirea prin e-mail către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului. „Adresa de e-mail a cumpărătorului”).

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitate de mărfuri, preț de achiziție, costuri de livrare estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului confirmarea suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător apare la livrarea acceptării comenzii (acceptare), care este trimisă de către Vânzător către Cumpărător prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

3.8 Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie contractul de cumpărare. Costurile suportate de Cumpărător la utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea contractului de cumpărare (costuri de conectare la Internet, costuri telefonice) sunt suportate de către Cumpărător însuși, iar aceste costuri nu diferă de tariful standard.

3.9 Dacă Cumpărătorul este un cumpărător en-gros și partener al Vânzătorului și preia lista de produse de la Vânzător într-un formular de date, Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele primite, pe care le publică de partea sa (magazin electronic, site web sau în altă parte) cel puțin o dată pe zi. Vânzătorul se angajează să transmită doar date online în canalul de date, adică toate modificările făcute vor fi reflectate în canalul de date (feed) imediat după modificarea acestora pe site-ul Vânzătorului. Clientul en-gros încheie un contract de cumpărare cu Vânzătorul în conformitate cu punctul 3 din prezentul contract și plătește prețul disponibil pentru acesta pe interfața web a portalului. Dacă există discrepanțe în datele preluate cu datele din interfața web a portalului (prețuri, imagini, parametrii mărfurilor), datele din interfața web a portalului se aplică întotdeauna.

4. PRETUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

1.4 Prețul mărfii și orice costuri asociate cu livrarea de bunuri conform contractului de achiziție pot fi plătite de către cumpărător vânzătorului în următoarele moduri:

  • numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;
  • prin transfer bancar în contul Vânzătorului nr. 7777889090/5500, menținut la Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716 / 2b, 140 78, Praga 4 (denumit în continuare „contul vânzătorului”);
  • sistem de plată fără numerar;
  • card de plată fără numerar

2.4 Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile asociate ambalării și livrării mărfurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care este specificat altfel, prețul de achiziție include și costurile asociate livrării mărfurilor.

3.4 Vânzătorul nu solicită Cumpărătorului să plătească un avans sau o plată similară. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de plată a prețului de achiziție în avans.

4.4 În cazul plății în numerar sau al numerarului la livrare, prețul de achiziție se plătește la primirea mărfii. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este datorat în termen de zece zile de la încheierea contractului de cumpărare.

4.5 În cazul plății fără numerar, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al mărfii împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei relevante în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, mai ales dacă Cumpărătorul nu confirmă suplimentar comanda (articolul 3.6), de a solicita plata întregului preț de achiziție înainte de a trimite mărfurile Cumpărătorului. Dispozițiile secțiunii 2119 (1) din Codul civil nu se aplică.

4.7 Nu pot fi combinate reduceri la prețul bunurilor furnizate de vânzător cumpărătorului.

4.8 Dacă este obișnuit în relațiile de afaceri sau dacă este stipulat astfel de regulamente legale general obligatorii, Vânzătorul va emite Cumpărătorului un document fiscal - factură privind plățile efectuate în baza contractului de cumpărare. Vânzătorul este plătitor al taxei pe valoarea adăugată. Documentul fiscal - factura este emisă de vânzător cumpărătorului după plata prețului mărfii și trimisă în format electronic la adresa de e-mail a cumpărătorului.

4.9 În temeiul Legii privind înregistrarea vânzărilor, vânzătorul este obligat să emită o chitanță cumpărătorului. În același timp, este obligat să înregistreze veniturile primite la administratorul fiscal online; în cazul unei defecțiuni tehnice, cel mult 48 de ore.

4.9.1. Vânzătorul va trimite Cumpărătorului o primire electronică la adresa de e-mail furnizată de Cumpărător în timpul cumpărării pe Interfața Web a Magazinului.

 

5. Retragerea din contractul de achiziție

1.5 Cumpărătorul recunoaște că, în conformitate cu dispozițiile secțiunii 1837 din Codul civil, nu este posibil să se retragă din Contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri, care a fost modificat în funcție de dorința Cumpărătorului sau pentru el însuși, din Contractul de cumpărare pentru furnizarea de bunuri perisabile, care a fost amestecat irevocabil cu alte mărfuri după livrare, dintr-un contract de furnizare a mărfurilor sigilate pe care consumatorul l-a eliminat din pachet și nu poate fi returnat din motive igienice și dintr-un contract pentru livrarea de înregistrări audio sau video sau software computerizat dacă Ambalaj original.

2.5 Dacă nu este cazul menționat la articolul 5.1 din Termeni și condiții sau orice alt caz în care contractul de cumpărare nu poate fi retras, cumpărătorul are dreptul să se retragă din contractul de cumpărare în conformitate cu secțiunea 1829 (1) din Codul civil în termen de paisprezece (14) ) zile de la primirea mărfii și dacă contractul de cumpărare este pentru mai multe tipuri de mărfuri sau livrarea mai multor părți, această perioadă curge de la data primirii ultimei livrări de mărfuri. Retragerea din contractul de vânzare trebuie trimisă vânzătorului în perioada specificată în teza precedentă. Pentru retragerea din contractul de cumpărare, cumpărătorul poate utiliza formularul de probă furnizat de vânzător, care este atașat condițiilor de afaceri. Retragerea din Acordul de cumpărare poate fi trimisă de Cumpărător către, printre altele, sediul Vânzătorului sau adresa de e-mail a Vânzătorului odstoupeni@buka.cz. Aici veți găsi o retragere a eșantionului.

3.5 În cazul retragerii din contractul de cumpărare conform articolului 5.2 din Termeni și condiții, contractul de cumpărare este anulat de la început. Bunurile trebuie returnate Vânzătorului în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contract către Vânzător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, cumpărătorul suportă costurile de returnare a mărfii către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate prin natura ei normală.

4.5 În cazul retragerii din Acordul de cumpărare în conformitate cu articolul 2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din Acordul de cumpărare de către Cumpărător în același mod în care Vânzătorul le-a acceptat de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna performanța oferită de Cumpărător la returnarea mărfurilor de către Cumpărător sau altfel, în cazul în care Cumpărătorul este de acord și nu suportă costuri suplimentare Cumpărătorului. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contract, vânzătorul nu este obligat să returneze fondurile primite cumpărătorului înainte ca acesta să restituie mărfurile sau să dovedească că mărfurile trimise vânzătorului.

5.5 Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de compensare a prejudiciului produs la Bunuri împotriva cererii Cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

5.6 În cazurile în care Cumpărătorul are dreptul să se retragă din Acordul de Cumpărare în conformitate cu Secțiunea 1829 (1) din Codul civil, Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din Acordul de Cumpărături în orice moment, până când Cumpărătorul acceptă mărfurile. Într-un astfel de caz, Vânzătorul returnează prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, prin transfer bancar în contul specificat de Cumpărător.

5.7 Dacă un cadou este oferit cumpărătorului împreună cu mărfurile, contractul cadou dintre vânzător și cumpărător este încheiat cu condiția ca, dacă cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul cadou pentru un astfel de cadou încetează să mai fie efectiv. dar oferit.
Aici veți găsi un model de formular de retragere.

6. TRANSPORT ȘI LIVRARE DE MARFURI

1.6 Dacă modul de transport este negociat pe baza unei solicitări speciale a cumpărătorului, cumpărătorul suportă riscul și eventualele costuri suplimentare asociate cu acest mod de transport.

2.6 Dacă Vânzătorul este obligat în temeiul Acordului de cumpărare să livreze mărfurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să preia mărfurile la livrare.

3.6 În cazul în care, din motive ale cumpărătorului, este necesară livrarea mărfurilor în mod repetat sau în alt mod decât cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a mărfurilor. costuri asociate cu alte metode de livrare.

4.6 Când primește mărfurile de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului de mărfuri și, în caz de defecte, să anunțe transportatorul imediat. În cazul unei încălcări a ambalajului, care indică intrarea neautorizată în expediere, cumpărătorul nu trebuie să ia transportul de la transportator.

5.6 Alte drepturi și obligații ale părților în transportul de mărfuri pot fi reglementate de condiții speciale de livrare a vânzătorului, dacă sunt emise de acesta.

7. DREPTURILE DE PERFORMANȚĂ DEFECTIVĂ

1.7 Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile de executare defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale generale obligatorii (în special prevederile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099 - 2117 și secțiunile 2161 - 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll. cu modificările ulterioare).

2.7 Vânzătorul este responsabil pentru Cumpărător că mărfurile sunt lipsite de defecte la primire. În special, Vânzătorul este răspunzător de Cumpărător că la momentul în care Cumpărătorul a primit bunurile:

7.2.1. bunurile au proprietățile agreate de părți și, în absența unui acord, mărfurile descrise de vânzător sau de producător sau așteptate de cumpărător cu privire la natura mărfurilor și la publicitatea pe care o realizează;
7.2.2. bunurile sunt potrivite pentru scopul declarat de vânzător sau pentru care sunt utilizate de obicei bunuri de acest fel,
7.2.3. mărfurile corespund calității sau designului convenit în eșantionul sau modelul convenit, dacă calitatea sau designul a fost determinat în conformitate cu eșantionul sau modelul convenit;
7.2.4. mărfurile au o cantitate, măsură sau greutate corespunzătoare și
7.2.5. mărfurile respectă cerințele legale.

3.7 Dispozițiile menționate la articolul 2 din Termeni și condiții nu se aplică mărfurilor vândute la un preț mai mic pentru un defect pentru care a fost convenit prețul mai mic, pentru uzura mărfurilor cauzate de utilizarea lor normală, de către cumpărător sau dacă rezultă din natura mărfurilor.

4.7 Dacă defectul devine evident în termen de șase luni de la primire, mărfurile sunt considerate ca fiind defecte în momentul primirii. Cumpărătorul are dreptul de a exercita dreptul de la un defect care apare în bunurile de consum în douăzeci și patru de luni de la primire.

5.7 Drepturile la executarea defectuoasă sunt exercitate de către Cumpărător la adresa Vânzătorului, în cazul în care acceptarea reclamației este posibilă cu privire la sortimentul mărfurilor vândute, eventual și la sediul social sau la locul de desfășurare a activității.

6.7 Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate prin procedura de reclamație a vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

1.8 Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra mărfurilor prin plata întregului preț de achiziție al mărfurilor.

2.8 În legătură cu Cumpărătorul, Vânzătorul nu este legat de niciun cod de conduită în sensul § 1826 alin. e) din Codul civil.

3.8 Vânzările sunt tratate de către vânzător printr-o adresă electronică. Vânzătorul va trimite informații despre soluționarea reclamației Cumpărătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului.

4.8 Inspecția comercială cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, ID: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor care decurg din contractul de cumpărare. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare.

5.8 Centrul European pentru Consumatori Republica Cehă, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, adresa de Internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este un punct de contact în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 Mai 2013 privind soluționarea litigiilor on-line privind consumatorii și modificarea Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul de soluționare a litigiilor pentru consumatori online).

6.8 Vânzătorul are dreptul să vândă mărfuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comerțului se realizează în sfera de competență a acestuia de către biroul de licențe comerciale adecvat. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este realizată de Oficiul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială realizează, printre altele, supravegherea respectării Legii nr. 634/1992, privind protecția consumatorilor, astfel cum a fost modificată.

7.8 Cumpărătorul își asumă riscul modificării circumstanțelor în sensul secțiunii 1765 (2) din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

1.9 Protecția datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului care este persoană fizică este asigurată prin Legea nr. 101/2000 Coll., Privind protecția datelor cu caracter personal, modificată.

2.9 Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale: nume și prenume, adresa de domiciliu, numărul de identificare, numărul de identificare fiscală, adresa de e-mail, numărul de telefon (denumite în continuare „date cu caracter personal”).

3.9 Cumpărătorul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător în scopul realizării drepturilor și obligațiilor din contractul de achiziție și în scopul menținerii unui cont de utilizator. Cu excepția cazului în care Cumpărătorul alege altfel, acesta acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal de către Vânzător, de asemenea, în scopul trimiterii informațiilor și comunicațiilor comerciale către Cumpărător. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în întregime în conformitate cu prezentul articol nu este o condiție care ar împiedica în sine încheierea unui contract de cumpărare.

4.9 Cumpărătorul recunoaște că este obligat să furnizeze datele sale personale (la înregistrare, în contul său de utilizator, atunci când comanda de la interfața web a magazinului) corect și veridic și că este obligat să informeze Vânzătorul fără întârzieri nejustificate.

5.9 Vânzătorul poate autoriza o terță parte să proceseze datele personale ale Cumpărătorului ca procesor. Acest lucru se aplică în special persoanelor care transportă mărfuri și persoanelor care gestionează comparatori de mărfuri (Heureka.cz, Zboží.cz etc.). În alte cazuri, datele personale nu vor fi transmise către terți fără acordul prealabil al cumpărătorului.

6.9 Datele cu caracter personal vor fi prelucrate la nesfârșit. Datele cu caracter personal vor fi prelucrate electronic într-un mod automatizat sau în formă tipărită, în mod automatizat.

9.7. Cumpărătorul confirmă că informațiile personale furnizate sunt corecte și că i s-a comunicat că aceasta este o dezvăluire voluntară a informațiilor personale.

8.9 În cazul în care Cumpărătorul consideră că Vânzătorul sau procesatorul (articolul 9.5) prelucrează datele sale cu caracter personal care contravin protecției vieții personale și personale sau a legii a Cumpărătorului, în special dacă datele cu caracter personal sunt inexacte cu privire la în scopul prelucrării lor, pot:

9.8.1. solicitați vânzătorului sau procesatorului o explicație,
9.8.2. solicitați vânzătorului sau procesatorului să remedieze situația.

9.9 Dacă cumpărătorul solicită informații despre prelucrarea datelor sale personale, vânzătorul este obligat să furnizeze aceste informații. Vânzătorul are dreptul să solicite despăgubiri adecvate care să nu depășească costurile necesare furnizării informațiilor în conformitate cu teza anterioară.

9.10. Obligația acestuia de a informa cumpărătorul în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogarea Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în continuare „Regulamentul GDPR” referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de vânzare, în scopul negocierii acestui Contract și pentru îndeplinirea obligațiilor publice ale Vânzătorului.

10. TRIMITAREA MESAJELOR DE AFACERI ȘI DE PĂSTRARE COOKIES

1.10 Cumpărătorul este de acord să primească informații legate de bunurile, serviciile sau afacerile Vânzătorului la adresa de e-mail a Cumpărătorului și, de asemenea, acceptă să primească comunicații comerciale de la Vânzător la adresa de e-mail a Cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de a informa Cumpărătorul în sensul articolului 13 din GDPR cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicații comerciale printr-un document separat.

2.10 Cumpărătorul este de acord cu stocarea cookie-urilor pe computerul său. Dacă este posibil să efectueze o achiziție pe site-ul web și să îndeplinească obligațiile vânzătorului în baza contractului de cumpărare fără a depune așa-numitele cookie-uri pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate oricând să retragă consimțământul în conformitate cu teza anterioară.

11. LIVRARE

11.1. Cumpărătorul poate fi livrat la adresa de e-mail specificată în contul său de utilizator sau specificat de Cumpărător în comandă.

12. DISPOZIȚII FINALE

1.12 Dacă relația stabilită prin acordul de cumpărare conține un element internațional (străin), atunci părțile convin că relația este reglementată de legislația cehă. Acest lucru nu aduce atingere drepturilor consumatorilor care decurg din reglementări legale în general obligatorii.

2.12 Dacă orice prevedere a Termenilor și condițiilor este invalidă sau ineficientă sau devine, dispoziția invalidă se înlocuiește cu o dispoziție al cărei sens este cât se poate de aproape de dispoziția nevalabilă. Invaliditatea sau ineficiența unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și modificările aduse contractului de cumpărare sau a termenilor și condițiilor necesită o formă scrisă.

3.12 Contractul de cumpărare, inclusiv termenii și condițiile, este arhivat de vânzător în formă electronică și nu este accesibil.

12.4. Un formular standard pentru retragerea din contractul de cumpărare este atașat la Termeni și condiții.

12.5. Detalii de contact ale vânzătorului: Adresa de livrare: Buka Jewelry, s.r.o., Ke stírce 338/5, Praga, 

Cehia, Praga, 23 mai 2018