Acești termeni și condiții și site-ul web au fost traduși din limba cehă, dar versiunea cehă este versiunea originală și obligatorie din punct de vedere juridic. Toate celelalte versiuni lingvistice sunt traduceri doar în scop informativ. În cazul în care există un conflict între termenii și condițiile originale în limba cehă și orice altă traducere, versiunea originală în limba cehă a termenilor și condițiilor va prevala.

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

1.1 Acești termeni și condiții (denumiți în continuare "Termeni și condiții ") ai dealerului de bijuterii marca Buka Jewelry® reprezentate alternativ:

  • Buka Jewelry, s.r.o., care este producător și importator de bijuterii, proprietar al mărcii înregistrate Buka Jewelry® și care este, de asemenea, vânzător de bijuterii într-un magazin de cărămidă și mortar situat în Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, Republica Cehă, număr de identificare: 04909577, număr de TVA: CZ04909577, înregistrat în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul de Registru din Praga, Secțiunea C, Inserția 255520.
  • filiala Mutiara Pearl, s.r.o., cu sediul social: Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, număr de identificare: 19446446, număr de TVA: CZ19446446, înregistrată în Registrul Comerțului ținut la Tribunalul de Înregistrare din Praga, Secțiunea C, Insert 386726, care este operatorul magazinului online, prin intermediul unui site web (denumit în continuare "interfața web a magazinului") situat la adresa www. buka.cz și versiunile sale internaționale, (denumit în continuare "site-ul web") și vânzătorul exclusiv al bijuteriilor Buka Jewelry® pentru țările: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, România, Polonia, Germania, Austria.  Vânzătorul nu este supus taxei pe valoarea adăugată.

89/2012 Coll. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil") reglementează, în conformitate cu dispozițiile articolului 1751 alineatul (1) din Legea nr. 89/2012 Coll. 89/2012 Coll., Codul civil (denumit în continuare "Codul civil"), drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg în legătură cu sau pe baza unui contract de vânzare-cumpărare (denumit în continuare "Contractul de vânzare-cumpărare") încheiat între Vânzător și o altă persoană fizică (denumită în continuare "Cumpărător") prin intermediul magazinului online al Vânzătorului. 

1.2 Termenii și condițiile nu se aplică în cazul în care persoana care intenționează să achiziționeze bunurile de la vânzător este o persoană juridică sau o persoană care acționează în cursul comenzii bunurilor în cadrul activității sale comerciale sau în cursul exercitării independente a profesiei sale.

1.3. În contractul de achiziție pot fi convenite dispoziții care se abat de la termenii și condițiile menționate. Dispozițiile divergente din contractul de achiziție au prioritate față de dispozițiile din termenii și condițiile generale.

1.4. Prevederile din Termenii și condițiile sunt parte integrantă a Contractului de cumpărare. 1.5. Contractul de cumpărare și Termenii și condițiile sunt redactate în limba cehă. Contractul de achiziție poate fi încheiat în limba cehă. Acești termeni și condiții și site-ul web au fost traduși în alte limbi, însă versiunea cehă este versiunea originală și obligatorie din punct de vedere juridic. Toate celelalte versiuni lingvistice sunt traduceri doar în scop informativ. În cazul în care există un conflict între termenii și condițiile originale în limba cehă și orice altă traducere, versiunea originală în limba cehă a termenilor și condițiilor va prevala.

1.5 Vânzătorul poate modifica sau completa formularea Termenilor și condițiilor. Această dispoziție nu afectează drepturile și obligațiile apărute în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a Termenilor și condițiilor.

1.6 Marca Buka Jewelry® este o marcă înregistrată în UE, drepturile de utilizare a acesteia aparțin exclusiv acelor companii care reprezintă această marcă și care sunt menționate în mod expres în paragraful 1.1 al acestor Termeni și Condiții. 

1.7 Sub marca Buka Jewelry®, Retailerul comercializează bunuri precum: bijuterii, ambalaje pentru cadouri, componente de bijuterii și, de asemenea, prestează servicii legate de transportul bunurilor, reparații, curățenie și producția de bijuterii la comandă.

2. CONT DE UTILIZATOR

2.1 Pe baza înregistrării Cumpărătorului pe Site, Cumpărătorul poate accesa interfața sa de utilizator. Din interfața sa de utilizator, Cumpărătorul poate comanda bunuri (denumit în continuare "cont de utilizator"). În cazul în care interfața web a Magazinului permite acest lucru, Cumpărătorul poate, de asemenea, să comande bunuri fără înregistrare direct din interfața web a Magazinului.

2.2. La înregistrarea pe site-ul web și la comanda de bunuri, Cumpărătorul este obligat să furnizeze informații corecte și veridice. Cumpărătorul este obligat să actualizeze informațiile furnizate în contul de utilizator în cazul oricărei modificări. Informațiile furnizate de către Cumpărător în contul de utilizator și atunci când comandă bunuri vor fi considerate corecte de către Vânzător.

2.3 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și o parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea informațiilor necesare pentru a accesa contul său de utilizator.

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul de a permite terților să utilizeze contul de utilizator.

2.5 Vânzătorul poate anula contul de utilizator, în special dacă Cumpărătorul nu își utilizează contul de utilizator timp de mai mult de 365 de zile sau dacă Cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul Contractului de achiziție (inclusiv Termenii și condițiile).

2.6. Cumpărătorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil în permanență, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale vânzătorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale unor terțe părți.

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

3.1. Toate prezentările bunurilor plasate în interfața web a magazinului au un caracter informativ, iar vânzătorul nu este obligat să încheie un contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri. Dispozițiile articolului 1732 alineatul (2) din Codul civil al Republicii Cehe nu se aplică.

3.2 Interfața web a magazinului conține informații despre bunuri, inclusiv prețurile fiecărui bun în parte și costul returnării bunurilor, dacă acestea nu pot fi returnate prin mijloace poștale normale. Prețurile bunurilor includ taxa pe valoarea adăugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân valabile atât timp cât sunt afișate pe interfața web a magazinului. Prețurile produselor nu sunt/nu sunt adaptate la personalitatea cumpărătorului pe baza unui proces decizional automatizat. Această dispoziție nu limitează capacitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții convenite individual.

3.3 Interfața web a magazinului conține, de asemenea, informații despre costurile asociate ambalării și livrării bunurilor, precum și despre metoda și ora de livrare a bunurilor. Informațiile privind costurile asociate ambalării și livrării bunurilor enumerate în interfața web a magazinului se aplică numai în cazul în care bunurile sunt livrate pe teritoriul Republicii Cehe, Slovaciei, Ungariei, României, Poloniei, Germaniei, Austriei, Austriei. În cazul în care vânzătorul oferă livrarea gratuită a bunurilor, dreptul la livrarea gratuită a bunurilor din partea cumpărătorului este condiționat de plata prețului total minim de achiziție al bunurilor care urmează să fie livrate în suma specificată în interfața web a magazinului. În cazul în care Cumpărătorul renunță parțial la Contractul de achiziție și prețul total de achiziție al bunurilor pentru care Cumpărătorul nu a renunțat la Contractul de achiziție nu atinge suma minimă necesară pentru dreptul la transportul gratuit al bunurilor în conformitate cu fraza anterioară, dreptul Cumpărătorului la transportul gratuit al bunurilor încetează, iar Cumpărătorul este obligat să plătească pentru transportul bunurilor către Vânzător. 

3.4 Pentru a comanda bunuri, cumpărătorul completează formularul de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comandă conține în special informații despre:

4.1. bunurile comandate (bunurile comandate sunt "inserate" de către cumpărător în coșul electronic de cumpărături din interfața web a magazinului),
3.4.2. modalitatea de plată a prețului de achiziție a bunurilor, informații despre metoda de livrare necesară a bunurilor comandate și
3.4.3. informații despre costurile asociate cu livrarea bunurilor (denumite în continuare în mod colectiv "comanda")
 3.5. Înainte de a trimite comanda vânzătorului, cumpărătorului i se permite să verifice și să modifice datele introduse de către cumpărător în comandă, inclusiv în ceea ce privește capacitatea cumpărătorului de a detecta și corecta orice erori făcute în introducerea datelor în comandă Cumpărătorul trimite comanda către Vânzător făcând clic pe butonul "Trimite comanda". Datele furnizate în comandă sunt considerate corecte de către Vânzător. Vânzătorul confirmă primirea comenzii către Cumpărător imediat după primirea acesteia, prin e-mail la adresa de e-mail a Cumpărătorului specificată în interfața cu utilizatorul sau în comandă (denumită în continuare "adresa de e-mail a Cumpărătorului").

3.6 În funcție de natura comenzii (cantitatea de bunuri, valoarea prețului de achiziție, costurile de transport estimate), vânzătorul are întotdeauna dreptul de a solicita cumpărătorului o confirmare suplimentară a comenzii (de exemplu, în scris sau prin telefon).

3.7 Relația contractuală dintre Vânzător și Cumpărător se stabilește prin livrarea acceptării comenzii (acceptarea), care este trimisă de Vânzător Cumpărătorului prin poșta electronică la adresa de poștă electronică a Cumpărătorului.

3.8. Cumpărătorul este de acord cu utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță pentru încheierea Contractului de achiziție. Costurile suportate de către Cumpărător pentru utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea Contractului de achiziție (costuri de conectare la internet, costuri de convorbiri telefonice) vor fi suportate de către Cumpărător însuși, iar aceste costuri nu vor fi diferite de tariful de bază.

3.9. În cazul în care Cumpărătorul este un client angro și partener al Vânzătorului și primește o listă de bunuri de la Vânzător sub formă de date, Cumpărătorul este obligat să actualizeze datele primite, care sunt publicate pe partea sa (e-shop, site web sau în altă parte) cel puțin o dată pe zi. Vânzătorul se obligă să transmită numai date online în canalul de date, adică toate modificările efectuate se vor reflecta în canalul de date (feed) imediat după modificarea acestora pe site-ul web al Vânzătorului. Clientul angrosist încheie un contract de cumpărare cu Vânzătorul în conformitate cu clauza 3. din prezentul contract și plătește prețul care îi este disponibil pe interfața web a portalului. În cazul în care există discrepanțe între datele descărcate și datele furnizate în interfața web a portalului (prețuri, imagini, parametri ai bunurilor), se aplică întotdeauna datele furnizate în interfața web a portalului. 

4. PREȚUL MĂRFURILOR ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

4.1 Prețul bunurilor și orice costuri asociate cu livrarea bunurilor în cadrul Contractului de cumpărare pot fi plătite de către Cumpărător către Vânzător în următoarele moduri:

       în numerar la livrare la locul specificat de cumpărător în comandă;

       prin transfer bancar în contul Vânzătorului indicat pe comandă sau factură (denumit în continuare "contul Vânzătorului");

       fără numerar prin intermediul sistemului de plată;

       fără numerar prin card de credit.

4.2 Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să plătească vânzătorului și costurile legate de ambalarea și livrarea bunurilor în suma convenită. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în mod expres, prețul de achiziție include și costurile asociate cu livrarea bunurilor.

4.3 Vânzătorul nu solicită un depozit sau o altă plată similară din partea cumpărătorului. Acest lucru nu aduce atingere dispozițiilor articolului 4.6 din Termeni și condiții privind obligația de a plăti în avans prețul de achiziție al bunurilor.

4.4 În cazul plății în numerar sau contra ramburs, prețul de achiziție se plătește la primirea bunurilor. În cazul plății fără numerar, prețul de achiziție este plătibil în termen de șapte zile de la încheierea contractului de achiziție.

4.5 În cazul unei plăți fără numerar, cumpărătorul este obligat să plătească prețul de achiziție al bunurilor împreună cu simbolul variabil al plății. În cazul plății fără numerar, obligația cumpărătorului de a plăti prețul de achiziție este îndeplinită atunci când suma respectivă este creditată în contul vânzătorului.

4.6 Vânzătorul are dreptul, în special în cazul în care Cumpărătorul nu confirmă comanda (articolul 3.6), să solicite plata integrală a prețului de achiziție înainte ca bunurile să fie expediate către Cumpărător. Nu se aplică secțiunea 2119 (1) din Codul civil.

4.7. Orice reduceri asupra prețului bunurilor acordate de către vânzător cumpărătorului nu pot fi combinate.

4.8.În cazul în care este uzual în relațiile comerciale sau dacă acest lucru este prevăzut de reglementările legale general obligatorii, Vânzătorul va emite un document fiscal - factură către Cumpărător în ceea ce privește plățile efectuate în baza Contractului de achiziție. Vânzătorul va emite documentul fiscal - factură către Cumpărător după plata prețului bunurilor și îl va trimite în format electronic la adresa electronică a Cumpărătorului.

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

5.1 Achizitorul recunoaște că, în conformitate cu prevederile art. 1837 din Codul civil, contractul de achiziție pentru livrare nu poate fi retras, printre altele, din:

5.1.1. bunuri realizate conform cerințelor Cumpărătorului sau adaptate la nevoile personale ale acestuia,

5.1.2. bunuri perisabile sau bunuri cu termen de valabilitate scurt, precum și bunuri care, prin natura lor, au fost amestecate iremediabil cu alte bunuri după livrare,

5.1.3. bunuri în ambalaje sigilate care, din motive de sănătate sau de igienă, nu pot fi returnate după ce au fost sparte de către cumpărător; și 

5.1.4. o înregistrare audio sau video sau un program de calculator în ambalaj sigilat, în cazul în care cumpărătorul l-a spart.

5.2 Cu excepția cazului în care este vorba de un caz menționat la articolul 5.1 din Termeni și Condiții sau de un alt caz în care Contractul de achiziție nu poate fi retras, Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în termen de paisprezece (14) zile de la data la care Cumpărătorul sau o terță parte desemnată de Cumpărător, alta decât transportatorul, preia livrarea bunurilor, sau:

5.2.1. ultima bucată de bunuri, în cazul în care Cumpărătorul comandă mai multe bucăți de bunuri în cadrul unei comenzi, care sunt livrate separat,

5.2.2. ultimul articol sau ultima parte a unei livrări de bunuri care constă din mai multe articole sau părți; sau

5.2.3. prima livrare a bunurilor, în cazul în care contractul prevede livrarea regulată a bunurilor pentru o perioadă de timp convenită.

5.3 Retragerea din Contractul de achiziție trebuie trimisă Vânzătorului în termenul specificat la articolul 5.2 din Termeni și condiții Pentru retragerea din Contractul de achiziție, Cumpărătorul poate utiliza modelul de formular furnizat de Vânzător, care constituie o anexă la Termeni și condiții. Cumpărătorul poate trimite retragerea din Contractul de achiziție, inter alia, la adresa comercială a Vânzătorului sau la adresa de e-mail a Vânzătorului odstoupeni@buka.cz. Aici veți găsi un model de formular de retragere.

5.4. În cazul retragerii din Contractul de achiziție, Contractul de achiziție se anulează de la început. Cumpărătorul trimite sau restituie bunurile vânzătorului fără întârzieri nejustificate, cel târziu în termen de paisprezece (14) zile de la retragere, cu excepția cazului în care vânzătorul s-a oferit să ridice el însuși bunurile. Termenul prevăzut în fraza anterioară se menține dacă cumpărătorul trimite bunurile înainte de expirarea termenului. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul suportă costurile de returnare a bunurilor către vânzător, chiar dacă bunurile nu pot fi returnate din cauza naturii lor pe ruta poștală obișnuită.

5.5 În cazul retragerii din Contractul de cumpărare în conformitate cu articolul 5.2 din Termeni și condiții, Vânzătorul va returna fondurile primite de la Cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea Cumpărătorului din Contractul de cumpărare în același mod în care Vânzătorul le-a primit de la Cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a returna prestația furnizată de către Cumpărător deja la returnarea bunurilor de către Cumpărător sau în alt mod, cu condiția ca acesta să fie de acord și să nu fie suportate costuri suplimentare de către Cumpărător. În cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare, vânzătorul nu este obligat să returneze cumpărătorului fondurile primite înainte ca vânzătorul să primească bunurile sau ca cumpărătorul să dovedească faptul că a trimis bunurile înapoi, în funcție de care dintre acestea este mai devreme.

5.6. Vânzătorul are dreptul de a compensa unilateral cererea de plată pentru daunele aduse bunurilor cu cererea de rambursare a cumpărătorului pentru prețul de achiziție.

5.7. În cazurile în care Cumpărătorul are dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în conformitate cu prevederile articolului 1829 (1) din Codul civil, Vânzătorul are, de asemenea, dreptul de a se retrage din Contractul de achiziție în orice moment până la momentul acceptării bunurilor de către Cumpărător. În acest caz, Vânzătorul va rambursa prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, în numerar în contul desemnat de Cumpărător.

5.8 În cazul în care cumpărătorului i se oferă un cadou împreună cu bunurile, contractul de cadou dintre vânzător și cumpărător se încheie cu condiția ca, în cazul în care cumpărătorul se retrage din contractul de cumpărare, contractul de cadou cu privire la acest cadou își încetează efectele, iar cumpărătorul este obligat să returneze vânzătorului cadoul împreună cu bunurile.

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFURILOR

6.1. În cazul în care metoda de transport este convenită pe baza unei cereri speciale a Cumpărătorului, Cumpărătorul suportă riscul și orice costuri suplimentare asociate cu această metodă de transport.

6.2. În cazul în care Vânzătorul este obligat, în temeiul Contractului de cumpărare, să livreze bunurile la locul specificat de Cumpărător în comandă, Cumpărătorul este obligat să preia bunurile la livrare.

6.3.În cazul în care, din motive imputabile cumpărătorului, este necesară livrarea repetată a bunurilor sau într-un mod diferit de cel specificat în comandă, cumpărătorul este obligat să plătească costurile asociate cu livrarea repetată a bunurilor sau costurile asociate cu o altă metodă de livrare.

6.4 La primirea bunurilor de la transportator, cumpărătorul este obligat să verifice integritatea ambalajului bunurilor și, în cazul în care constată defecte, să anunțe imediat transportatorul. În cazul în care se constată că ambalajul este deteriorat, indicând o intruziune neautorizată în transport, cumpărătorul nu poate accepta transportul de la transportator.

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților în ceea ce privește transportul mărfurilor pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de către acesta.

7. DREPTURILE REZULTATE DIN EXECUTAREA DEFECTUOASĂ

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante în ceea ce privește drepturile care decurg din executarea defectuoasă sunt reglementate de reglementările legale relevante cu caracter general obligatoriu (în special de dispozițiile secțiunilor 1914-1925, secțiunile 2099-2117 și secțiunile 2161-2174b din Codul civil și de Legea nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare).

7.2 Dacă obiectul achiziției este un obiect mobil corporal care este conectat la conținutul digital sau la serviciul de conținut digital în așa fel încât nu și-ar putea îndeplini funcțiile fără acestea (denumit în continuare "obiect cu caracteristici digitale"), dispozițiile privind răspunderea vânzătorului pentru defecte se aplică și la furnizarea conținutului digital sau a serviciului de conținut digital, chiar dacă acesta este furnizat de o terță parte. Acest lucru nu se aplică în cazul în care din conținutul contractului de vânzare și din natura obiectului reiese clar că acestea sunt furnizate separat.

7.3. Vânzătorul este răspunzător față de cumpărător că articolul este lipsit de defecte la recepție. În special, Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că articolul:

7.3.1. este conformă cu descrierea, tipul și cantitatea convenite, precum și cu calitatea, funcționalitatea, compatibilitatea, interoperabilitatea și alte caracteristici convenite,

7.3.2. este adecvată pentru scopul pentru care cumpărătorul o solicită și cu care vânzătorul și-a dat acordul; și

7.3.3. este furnizat cu accesoriile și instrucțiunile de utilizare convenite, inclusiv instrucțiunile de asamblare sau de instalare.

7.4 Vânzătorul este răspunzător față de Cumpărător că, în plus față de caracteristicile convenite:

7.4.1.   este un lucru adecvat scopului pentru care un astfel de lucru este utilizat în mod normal, inclusiv în ceea ce privește drepturile terților, legislația, standardele tehnice sau codurile de conduită ale industriei, în cazul în care nu există standarde tehnice

7.4.2. articolul corespunde, din punct de vedere cantitativ, calitativ și al altor caracteristici, inclusiv durabilitatea, funcționalitatea, compatibilitatea și siguranța, caracteristicilor obișnuite ale articolelor de același tip la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, chiar și ținând seama de declarațiile publice făcute de vânzător sau de o altă persoană din același lanț contractual, în special prin publicitate sau etichetare, cu excepția cazului în care vânzătorul dovedește că nu a avut cunoștință de acestea sau că au fost modificate la momentul încheierii contractului de vânzare într-un mod cel puțin comparabil cu cel în care au fost făcute sau că nu ar fi putut influența decizia de cumpărare,

7.4.3. articolul este livrat împreună cu accesoriile, inclusiv ambalajul, instrucțiunile de asamblare și alte instrucțiuni de utilizare la care cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, și

7.4.4. articolul corespunde, din punct de vedere al calității sau al manoperei, eșantionului sau mostrei furnizate de către vânzător cumpărătorului înainte de încheierea contractului de achiziție.

7.5 Dispozițiile articolului 7.4 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul în care vânzătorul a notificat în mod expres cumpărătorului, înainte de încheierea contractului de cumpărare, că o anumită proprietate a articolului diferă, iar cumpărătorul și-a dat acordul expres cu privire la acest lucru la încheierea contractului de cumpărare.

7.6 Vânzătorul este, de asemenea, răspunzător față de Cumpărător pentru orice defect cauzat de asamblarea sau instalarea necorespunzătoare, care a fost efectuată de către Vânzător sau pe răspunderea Vânzătorului în conformitate cu Contractul de achiziție. Acest lucru se aplică și în cazul în care asamblarea sau instalarea a fost efectuată de către Cumpărător și defectul se datorează unei deficiențe în instrucțiunile furnizate de către Vânzător sau de către furnizorul de conținut digital sau de servicii de conținut digital, dacă articolul are caracteristici digitale.

7.7 Dacă un defect apare în termen de un an de la acceptare, se consideră că articolul a fost defect la acceptare, cu excepția cazului în care natura articolului sau a defectului împiedică acest lucru. Acest termen nu curge pentru perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza articolul, dacă a semnalat în mod corect defectul.

7.8 În cazul în care obiectul achiziției este un articol cu proprietăți digitale, vânzătorul se asigură că actualizările convenite ale conținutului digital sau serviciile de conținut digital sunt furnizate cumpărătorului. În plus față de actualizările convenite, vânzătorul se asigură că cumpărătorului îi sunt furnizate actualizările necesare pentru ca obiectul să păstreze caracteristicile menționate la articolele 7.3 și 7.4 din Termeni și condiții după recepție și că cumpărătorul este notificat cu privire la disponibilitatea acestora

7.8.1. pentru o perioadă de doi ani, în cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul contractului de achiziție, iar dacă se convine să fie furnizat pentru o perioadă mai mare de doi ani, pentru întreaga perioadă de timp,

7.8.2. atât timp cât cumpărătorul se poate aștepta în mod rezonabil, dacă conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat o singură dată în cadrul contractului de vânzare; acest lucru se evaluează în funcție de tipul și scopul obiectului, de natura conținutului digital sau a serviciului de conținut digital și ținând seama de circumstanțele existente la momentul încheierii contractului de vânzare și de natura obligației.

7.9.Prevederile articolului 7.8 din Termeni și condiții nu se aplică în cazul în care Vânzătorul a notificat în mod expres Cumpărătorului înainte de încheierea Contractului de achiziție că nu vor fi furnizate actualizări, iar Cumpărătorul și-a dat acordul expres cu privire la acest lucru la încheierea Contractului de achiziție.

7.10. În cazul în care cumpărătorul nu reușește să actualizeze într-un termen rezonabil, acesta nu are niciun drept de la un defect care a apărut doar ca urmare a neactualizării. Acest lucru nu se aplică în cazul în care cumpărătorul nu a fost avertizat cu privire la actualizare sau la consecințele neactualizării sau nu a actualizat sau nu a actualizat corect din cauza unui defect în instrucțiuni. În cazul în care conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp în temeiul Contractului de achiziție și dacă un defect se manifestă sau apare în perioada de timp menționată la articolele 7.8.1 și 7.8.2 din Termeni și condiții, conținutul digital sau serviciul de conținut digital este considerat a fi furnizat în mod defectuos.

7.11. Cumpărătorul poate reclama un defect care devine evident în termen de doi ani de la acceptare. În cazul în care obiectul achiziției este un articol cu caracteristici digitale și dacă, în conformitate cu contractul de achiziție, conținutul digital sau serviciul de conținut digital urmează să fie furnizat în mod continuu pentru o anumită perioadă de timp, cumpărătorul poate reclama un defect care apare sau se manifestă în conținutul digital în termen de doi ani de la recepție. În cazul în care prestația urmează să fie efectuată pentru o perioadă mai mare de doi ani, cumpărătorul are dreptul de a reclama un defect care apare sau se manifestă în această perioadă. În cazul în care cumpărătorul a semnalat în mod corect viciul vânzătorului, termenul de sesizare a viciului nu se calculează pe perioada în care cumpărătorul nu poate utiliza bunurile.

7.12. În cazul în care articolul are un defect, cumpărătorul poate cere eliminarea acestuia. Acesta poate, la alegerea sa, să ceară livrarea unui articol nou fără defect sau repararea articolului, cu excepția cazului în care metoda aleasă de înlăturare a defectului este imposibilă sau disproporționat de costisitoare în comparație cu cealaltă metodă; acest lucru se evaluează în special în funcție de importanța defectului, de valoarea pe care ar fi avut-o articolul fără defect și de faptul dacă defectul poate fi înlăturat prin cealaltă metodă fără dificultăți considerabile pentru cumpărător. Vânzătorul poate refuza să remedieze defectul dacă este imposibil sau disproporționat de costisitor să facă acest lucru, ținând seama în special de importanța defectului și de valoarea pe care bunul ar fi avut-o fără defect.

7.13. Vânzătorul trebuie să remedieze defectul într-un termen rezonabil după ce acesta a fost semnalat, astfel încât să nu cauzeze cumpărătorului inconveniente semnificative, ținând cont de natura articolului și de scopul pentru care cumpărătorul a achiziționat articolul. Vânzătorul va prelua articolul pe cheltuiala sa pentru a elimina defectul. În cazul în care acest lucru necesită demontarea articolului, a cărui asamblare a fost efectuată în conformitate cu natura și scopul articolului înainte de apariția defectului, vânzătorul va demonta articolul defect și va asambla un articol reparat sau nou sau va plăti costurile aferente.

7.14. Cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă sau se poate retrage din Contractul de cumpărare dacă:

7.14.1. vânzătorul a refuzat să înlăture defectul sau nu l-a înlăturat în conformitate cu articolul 7.13 din Termeni și condiții,

7.14.2. defectul apare în mod repetat,

7.14.3. defectul reprezintă o încălcare materială a contractului de achiziție; sau

7.14.4. este evident din declarația Vânzătorului sau din circumstanțe că defectul nu va putea fi remediat într-un termen rezonabil sau fără inconveniente semnificative pentru Cumpărător.

7.15. În cazul în care defectul este nesemnificativ, cumpărătorul nu poate denunța contractul de achiziție (în sensul articolului 7.14 din Termeni și condiții); se consideră că defectul nu este nesemnificativ. În cazul în care Cumpărătorul se retrage din Contractul de achiziție, Vânzătorul va rambursa Prețul de achiziție Cumpărătorului fără întârzieri nejustificate, după ce Cumpărătorul a primit articolul sau Cumpărătorul dovedește Vânzătorului că a expediat articolul.

7.16. Defectul poate fi reclamat vânzătorului de la care a fost cumpărat articolul. Cu toate acestea, în cazul în care o altă persoană care se află în locul vânzătorului sau într-un loc mai apropiat de cumpărător este desemnată să efectueze reparația, cumpărătorul reproșează defectul persoanei desemnate să efectueze reparația.

7.17. Cu excepția cazurilor în care o altă persoană este desemnată să efectueze reparația, vânzătorul este obligat să accepte reclamația în orice unitate în care acceptarea reclamației este posibilă în ceea ce privește gama de produse vândute sau de servicii furnizate, sau chiar la sediul său social. Vânzătorul este obligat să emită o confirmare scrisă către cumpărător atunci când cumpărătorul depune reclamația, în care să se precizeze data la care cumpărătorul a depus reclamația, care este conținutul acesteia, ce metodă de soluționare a reclamației solicită cumpărătorul și datele de contact ale cumpărătorului în scopul furnizării de informații privind soluționarea reclamației. Această obligație se aplică, de asemenea, altor persoane desemnate să efectueze reparația.

7.18. Reclamațiile, inclusiv înlăturarea defectelor, trebuie soluționate, iar Cumpărătorul trebuie să fie informat în acest sens în termen de treizeci (30) de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care Vânzătorul și Cumpărătorul convin asupra unui termen mai lung. În cazul în care obiectul angajamentului este furnizarea de conținut digital, inclusiv conținut digital livrat pe un suport material, sau un serviciu de conținut digital, reclamația trebuie soluționată într-un termen rezonabil, ținând seama de natura conținutului digital sau a serviciului de conținut digital și de scopul pentru care cumpărătorul l-a solicitat.

7.19. După expirarea termenului prevăzut la articolul 7.18 din Termeni și condiții, Cumpărătorul poate să se retragă din Contractul de achiziție sau să ceară o reducere rezonabilă.

7.20. Vânzătorul este obligat să elibereze cumpărătorului o confirmare a datei și a modului de soluționare a reclamației, inclusiv confirmarea reparației și durata acesteia, sau o justificare scrisă a respingerii reclamației. Această obligație se aplică, de asemenea, altor persoane desemnate să efectueze reparația.

7.21. Cumpărătorul își poate exercita drepturile în cadrul răspunderii pentru defectele bunurilor în special în persoană la Ke Stírce 338/51, 18200, Praga 8, prin telefon la +420222521251 sau prin e-mail la: eshop@buka.cz.

7.22. Oricine este titularul unui drept care decurge din executarea defectuoasă are dreptul, de asemenea, la despăgubiri pentru costurile suportate în mod rezonabil pentru exercitarea acestui drept. Cu toate acestea, în cazul în care cumpărătorul nu își exercită dreptul la despăgubire în termen de o lună de la expirarea termenului în care trebuie să semnaleze viciul, instanța nu acordă acest drept dacă vânzătorul argumentează că dreptul la despăgubire nu a fost exercitat la timp.

7.23. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de Regulamentul privind reclamațiile vânzătorului.

7.24. Vânzătorul sau o altă persoană poate, de asemenea, să ofere cumpărătorului o garanție pentru calitate în plus față de drepturile sale legale în cazul unei prestații defectuoase.

Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de normele privind reclamațiile vânzătorului.

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR

8.1. Cumpărătorul dobândește dreptul de proprietate asupra Bunurilor la plata integrală a prețului de achiziție a Bunurilor.

8.2. Vânzătorul nu este obligat să respecte niciun cod de conduită în raport cu Cumpărătorul în sensul articolului 1826(1)(e) din Codul civil.

8.3. Reclamațiile consumatorilor sunt tratate de către vânzător prin e-mail. Reclamațiile pot fi trimise la adresa electronică a Vânzătorului. Vânzătorul trimite informații cu privire la tratarea reclamației cumpărătorului la adresa electronică a acestuia. Vânzătorul nu stabilește alte reguli pentru tratarea reclamațiilor.

8.4 Autoritatea cehă de inspecție a comerțului, cu sediul social în Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, nr. de identificare: 000 20 869, adresa de internet: https://adr.coi.cz/cs, este competentă pentru soluționarea extrajudiciară a litigiilor de consum care decurg din Contractul de achiziție. Platforma online de soluționare a litigiilor aflată la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru soluționarea litigiilor dintre vânzător și cumpărător în cadrul contractului de vânzare-cumpărare.

8.5 Centrul European al Consumatorilor din Republica Cehă, cu sediul social la adresa Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, adresa de internet: http://www.evropskyspotrebitel.cz este punctul de contact în temeiul Regulamentului (UE) nr. 524/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 mai 2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE (Regulamentul privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum).

8.6 Vânzătorul are dreptul de a vinde bunuri pe baza unei licențe comerciale. Controlul comercial este efectuat în domeniul său de competență de către autoritatea comercială competentă. Supravegherea protecției datelor cu caracter personal este exercitată de Oficiul pentru protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea cehă de inspecție comercială supraveghează, printre altele, respectarea Legii nr. 634/1992 privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare.

8.7. Prin prezenta, cumpărătorul își asumă riscul de schimbare a circumstanțelor în sensul articolului 1765 alineatul (2) din Codul civil.

9. PROTECȚIA DATELOR

9.1.Vânzătorul își va îndeplini obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din Regulamentul 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul executării Contractului de vânzare-cumpărare, în scopul negocierilor privind Contractul de vânzare-cumpărare și în scopul îndeplinirii obligațiilor de drept public ale Vânzătorului, prin intermediul unui document separat.

10. TRIMITEREA DE COMUNICĂRI COMERCIALE ȘI STOCAREA DE COOKIE-URI

10.1. Cumpărătorul consimte la trimiterea de informații referitoare la bunurile, serviciile sau afacerile vânzătorului la adresa electronică a cumpărătorului și consimte, de asemenea, la trimiterea de comunicări comerciale de către vânzător la adresa electronică a cumpărătorului. Vânzătorul își îndeplinește obligația de informare față de Cumpărător în sensul articolului 13 din GDPR referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ale Cumpărătorului în scopul trimiterii de comunicări comerciale prin intermediul unui document separat.

10.2. Cumpărătorul este de acord cu stocarea de cookie-uri pe calculatorul său. În cazul în care achiziția de pe site-ul web poate fi efectuată și obligațiile vânzătorului în temeiul contractului de vânzare-cumpărare pot fi îndeplinite fără stocarea de module cookie pe computerul cumpărătorului, cumpărătorul poate retrage în orice moment consimțământul conform propoziției anterioare.

11. TRIMITERE

11.1 Cumpărătorul poate fi notificat sau comunicat la adresa electronică a acestuia.

12. DISPOZIȚII FINALE

12.1 În cazul în care relația stabilită prin Contractul de achiziție conține un element internațional (străin), părțile convin ca relația să fie guvernată de legislația cehă. Prin alegerea legii conform propoziției precedente, cumpărătorul, care este consumator, nu este privat de protecția oferită de dispozițiile ordinii juridice de la care nu se poate deroga prin contract și care s-ar aplica în lipsa alegerii legii, în conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).

12.2 În cazul în care orice dispoziție din Termeni și condiții este sau devine nulă sau ineficientă, dispoziția nulă va fi înlocuită cu o dispoziție a cărei semnificație este cât mai apropiată de cea a dispoziției nevalabile. Nulitatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții. Modificările și completările aduse contractului de vânzare sau termenilor și condițiilor se fac în scris.

12.3. Contractul de achiziție, inclusiv Termenii și condițiile, este arhivat de către vânzător în format electronic și nu este accesibil.

12.4 Modelul de formular de retragere din contractul de achiziție este o anexă la Termeni și condiții.

12.5 Datele de contact ale vânzătorului:

       Pentru clienții site-ului web (e-shop) din CZ, SK, HU, RO, PL, DE, AT: Mutiara Pearl s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adresa de e-mail: support@bukajewelry.com, telefon: +420 222 521 250.

       Pentru clienții magazinului de cărămidă și mortar din Praga: Buka Jewelry, s.r.o., Ke Stírce 338/51, 182 00, Praga 8, adresa de e-mail: eshop@buka.cz, telefon: +420 222 521 250.

Praga, 01. 07. 2023